Terveisiä Opetushallituksesta

13.10.2019

Ryhmässämme puhutti aiemmin paljonkin yhdistyksen päätös laittaa pääsykoe jatkokoulutuksiin. Asian tiimoilta kävimme (Päivi Kilponen ja Virpi Turunen) tapaamassa opetusneuvos Marjatta Säisää. Meillä oli pitkä ja antoisa keskustelu koirahierojan ammatista, ammattitutkintojen tasosta sekä koirahierojan ammatin arvostuksesta eli arvostammeko me omaa ammattiamme ja arvostavatko asiakkaat ja muut ammattiryhmät meidän osaamistamme.

Meidän huolenaiheitammehan oli, että nykyiset muutokset tähän tutkintojärjestelmään voivat aiheuttaa sen, että oppilaitosten oppilaat ovat eriarvoisessa asemassa vaadittavan osaamisen tason suhteen. Oppilaat voivat olla eriarvoisessa asemassa myös taloudellisten seikkojen suhteen, kun lähtevät ammattitutkintoa suorittamaan. Keskustelimme myös, oliko tämä uudistus hyvä vai huono, kun kolmikanta muuttui kaksikannaksi, jääviys asiat menettivät merkityksensä ja valtion tuet oppilaitoksille maksetaan sen mukaan, miten ammattitutkinnot saadaan hyväksytysti suoritettua. Olimme samaa mieltä, ettei tämä ollut paras mahdollinen uudistus.

Keskustelumme päätteeksi myös opetusneuvos ymmärsi, miksi olimme pääsykokeeseen päätyneet näiden vaativimpien koulutusten osalta.

Yhdistyksenä haluamme olla jatkossakin mukana kehittämässä ja tukemassa meidän hierojiemme osaamista, ammattitaitoa ja pärjäämistä markkinoilla asiakkaiden vaatimustason yhä kasvaessa. Me itsehän pystymme määrittelemään tasomme, kuinka hyviksi ammatissamme haluamme kehittyä ja teemmekö sen kouluttautumalla lisää vai kehittämällä sitä jo olemassa olevaa ammattitaitoamme, joka toivottavasti on meillä jokaisella sillä tasolla, että voimme itse olla siitä ylpeitä ja arvostaa sitä omaa osaamistamme isosti!