Pääsykoe jatkokoulutuksiin

 

Pääsykoe on tarkoitettu Suomen Koirahierojat ry:n jäsenille, jotka haluavat osallistua yhdistyksen järjestämiin jatkokoulutuksiin. Pääsykokeen avulla pyritään takaamaan kaikille yhdistyksen jäsenille yhdenmukainen mahdollisuus osallistua jatkokoulutuksiin riippumatta siitä onko ammattitutkinto suoritettu vai ei. Jatkossa pääsykoe vaaditaan kaikilta koirahierojilta!

Osaan yhdistyksen järjestämistä jatkokoulutuksista (VFM Stecco / koirien faskiamanipulaatio, Tmi Terveystassu / rangan mobilisointi, traktio ja manipulaatio) ovat aiemmin päässeet mukaan  vain koirahierojan ammattitutkinnon (Eläintenhoitaja, osaamisala koirahieroja) suorittaneet jäsenet. Ammattikouluja koskevan reformin vuoksi yhdistys on huolissaan koirahierojien osaamisen tasosta ja koirahierojien taloudellisen tilanteen vaikutuksesta tutkinnon suorittamiseen. Kaikilla koulutuksen saaneilla koirahierojilla ei näin ollen ole mahdollisuutta tutkinnon suorittamiseen liian korkean hintatason vuoksi, vaikka osaamisen puolesta tutkinnon voisivat tehdä. Yhdistys ei halua evätä tällaisten opiskelijoiden mahdollisuutta suorittaa jatko-opintoja yhdistyksen jäsenenä, vaan haluamme yhdenmukaistaa kaikkien jäsenten mahdollisuutta kouluttautua. Reformin myötä huolemme yhdistyksenä kohdistuu myös tutkinnon suorittaneiden osaamisen tasoon. Tutkinnon suorittamisessa on tullut ilmi huomattavia eroja eri oppilaitosten ja arvioijien kesken. Jatkokoulutuksista ei ole hyötyä, jos jäsenen osaamisen taso ei ole riittävä. Sen vuoksi yhdistyksen hallitus päätti 18.11.2018 pidetyssä kokouksessa, että jatkossa vaaditaan jatkokoulutuksiin kaikilta koirahierojilta yhdistyksen järjestämän pääsykokeen suorittaminen hyväksytysti.

 

Ilmoittaudu mukaan pääsykokeeseen. Pääset yhdistyksen järjestämiin jatkokoulutuksiin heti suoritettuasi pääsykoe hyväksytysti. Ilmoittautuminen ja lisätiedot paivi.kilponen@gmail.com

Pääsykoe

- vähintään 4 osallistujaa - yksi koepäivä - hinta 295e/hlö - arviointi: hyväksytty / hylätty

- hyväksytty koe = voit osallistua jatkossa yhdistyksen järjestämiin jatkokoulutuksiin

- hylätty koe = ilmoittaudu ja maksa paikkasi uuteen kokeeseen, mikäli haluat yhdistyksen järjestämiin jatkokoulutuksiin

 

PÄÄSYKOKEEN SISÄLTÖ

Pääsykoe on kaksiosainen, yhden päivän aikana suoritettava koe. Ensimmäinen osa on käytäntö ja toinen on teoria. Pääsykoevaatimukset mukailevat Koirahierojan ammattitutkinnon näyttökokeen vaatimuksia osittain.

 

KÄYTÄNNÖN OSUUS (näytetään koiralla)

1. LIHAKSET: 35 lihasta ja niiden nimet suomeksi ja latinaksi, näiden lihasten origot ja insertiot sekä funktiot (viidessä lihaksessa saa olla virheitä)

2. NIVELET: mitkä luut niveltyvät, niveltyyppi, liikesuunnat, myös latinaksi

3. SELKÄRANGAN RAKENNE

4. HIERONTAOTTEET: klassisen hieronnan otteet ja niiden mekaaniset ja fysiologiset vaikutukset sekä kontraindikaatiot

5. VENYTYS: passiiviset ja aktiiviset venytykset ja niiden kontraindikaatiot

6. NIVELTEN MOBILISOINTI: indikaatiot ja kontraindikaatiot

7. KOIRAN LIIKKEET

8. RAKENNETYYPIT

 

TEORIAOSUUS 

Lihaksen toimintaperiaatteet ja lihasten kudostyypit, hermosto, apusysteemit sekä jänteiden ja nivelsiteiden ero.