Suomen Koirahierojat ry:n vuosikokous 10.4.2022 klo:16:00 Lempäälä

10.4.2022

Suomen Koirahierojat ry                                ESITYSLISTA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2022


 

Aika: 10.4.2022 klo:16

Paikka: Tampereen Koirahierojakoulu, Tampereentie 455, 33880 Lempäälä

 

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

 3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta

 6. Esitetään edellisen vuoden varainhoitoa koskeva tilikertomus ja siihen liittyvä tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio

 9. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta

 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja kaksi varajäsentä

 11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

 12. Muut kokouskutsussa olleet asiat

 13. Käsitellään muut asiat, jotka hallitus on valmistellut tai jäsenet ovat jättäneet yhdistyksen hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kokousta