Yhdistyksen vuosikokous

26.2.2023

26.2.2023 YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS


Suomen Koirahierojat ry                                ESITYSLISTA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2023


 

Aika: Su 26.2. 2023 klo:16

Paikka: Tampereen Koirahierojakoulu, Tampereentie 455, 33880 Lempäälä

 

Kokouksen avaus

Valitaan kokouksen puheenjohtaja,sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

 1. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 3. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 4. Esitetään edellisen vuoden varainhoitoa koskeva tilikertomus ja siihen liittyvä tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja kaksi varajäsentä
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 10. Muut kokouskutsussa olleet asiat
 11. Käsitellään muut asiat, jotka hallitus on valmistellut tai jäsenet ovat jättäneet yhdistyksen hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kokousta